Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Adaptační kurz pro septimu
Adaptační kurz pro septimu

Adaptační kurz pro septimu

3. 11. 2017

Na zkrácený adaptační kurz vyrazila netradičně septima. 

Adaptační kurz pro septimu

   Třída septima se ze svých původních 23 studentů od začátku školního roku poněkud rozrostla. Z důvodu přestupu šesti nových spolužáků rozhodlo vedení školy uspořádat pro tuto třídu adaptační kurz. Úkolu se ujal Studentský klub KG Halahoj. Akce proběhla 2. a 3. listopadu 2017 na faře ve Velkém Újezdě. Škola žákům zajistila dopravu a omluvenku z pátečního vyučování. Dozor zde vykonával Mgr. Vít Oplatek, třídní učitelka Mgr. Markéta Nekudová a školní spirituál Mgr. Vojtěch Loub.

   Na programu kurzu se nacházelo několik her, akčnější i více konverzační. Mezi prvními byla uvedena hra „Referendum“, při které studenti hlasovali a později během debaty diskutovali o aktuálních politických problémech. Velký pozitivní ohlas si vysloužila vážná konverzační hra, kdy ve dvojicích probírali otázky týkající se často velmi osobních témat. Podle slov některých je tato hra přiměla více se nad danými tématy zamyslet nebo se při ní více otevřít i spolužákům se kterými běžně nevedou vážné rozhovory. Ani o běhání a vzájemné „hecování“ samozřejmě nebyla nouze. Motivace v soutěžních hrách nikdy nechyběla, i když šlo  „jen o sladké odměny a dobrý pocit.

   Kromě her se mohli studenti zúčastnit i noční modlitby. Protože zrovna připadl den na památku zesnulých (tzv. dušičky), proběhla tato modlitba na místním hřbitově. Nočním bodem programu byla vzpomínková čajovna, kdy si mohli všichni u drobného občerstvení zavzpomínat a leckdy se i pousmát nad fotkami z uplynulých šesti let existence třídy a jejích společných zážitků. Do pátečního dne uvedl přítomné svým slovem o. Loub.

   Akce proběhla ve velmi příjemném a přátelském duchu. V závěrečné zpětné vazbě studenti mnohokrát uvedli, že je velmi mile překvapila - atmosférou, programem i vzájemným přístupem a dialogem se všemi spolužáky.

Simona Trnková, septima