Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Den strávený v anglicky mluvícím městě
Den strávený v anglicky mluvícím městě

Den strávený v anglicky mluvícím městě

7. 6. 2017

V úterý 6. 6. se konal 1. ročník projektu „Den strávený v anglicky mluvícím městě". Jeho cílem je podpora praktického použití angličtiny v praxi.

V úterý 6. 6. 2017 se konal 1. ročník projektu „Den strávený v anglicky mluvícím městě“. Jeho cílem je podpora praktického použití angličtiny v praxi: odstranění komunikačních bariér, zdokonalení jazykových dovedností, možnost naučit se něco nového i poznat nové prostředí. Do projektu byli zapojeni všichni naši vyučující angličtiny spolu se studenty septimy a partnery v konverzaci jim byli žáci osmých tříd ze Základní školy Na Kopcích. 

Na žáky čekalo osm stanovišť, které imitovaly různé situace a místa: restaurace, kino, supermarket, obchod s oblečením, návštěva lékaře nebo město. Zde si nejdříve zopakovali slovní zásobu hravou formou a procvičili si nejpoužívanější fráze. Poté si danou situaci mohli sami vyzkoušet a zjistit, co opravdu umí a co by stálo za to se ještě přiučit. Studenti septimy vystupovali v rolích jejich lektorů a jazykových partnerů. I oni si procvičili své jazykové znalosti, ale i pedagogické dovednosti a tvůrčí schopnosti při přípravě aktivit.

Obě skupiny studentů i žáků získaly mnoho zajímavých a dobrých zkušeností. Již nyní se těšíme na další spolupráci se Základní školou Na Kopcích při nějakých dalších zajímavých aktivitách!

                                                                                                   Mgr. Martina Robotková