Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Halloween
Halloween

Halloween

3. 11. 2017

Koncem října studenti a učitelé s velkým nadšením oslavili Halloween.

Halloween!

At the end of October, the students at the Catholic Grammar School were extremely ecstatic to celebrate Halloween with their fellow classmates and teachers.

Some classes had the opportunity to make ‘Worms in Dirt’, a typical American Halloween treat enjoyed by Americans of all ages. Other classes self-organized their own Halloween parties. Students brought in candies and pastries decorated in a Halloween theme and hand-made costumes.

It is fair to say Halloween was a success!

                                                                                                    Ebi Doubeni (English assistant)

 

Koncem října studenti a učitelé Katolického gymnázia Třebíč s velkým nadšením oslavili Halloween. Jde o původně keltský svátek, který se slaví v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a v dalších anglosaských zemích, a to den před křesťanskými Dušičkami. Mezi symboly Halloweenu patří dýně, kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.

Některé třídy mohly vytvořit „červy v hlíně“ (Worms in Dirt) – typickou americkou halloweenskou pochoutku, kterou mají rádi Američané v každém věku. Jiné třídy si samy připravily párty. Studenti přinesli různé sladkosti ozdobené halooweenskými motivy a oblékli se do vlastnoručně vyrobených kostýmů a mnozí tomu také přizpůsobili své obličeje!

Je třeba říci, že Halooween byl velký úspěch!

                                                                                                            Ebi Doubeni (asistentka AJ)