Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018
Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018

V přiloženém dokumentu je uvedeno Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a stanovení kriterií pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018.