Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Zahájení nového školního roku
Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku

4. 9. 2017

Nový školní rok 2017/2018 zahájíme v pondělí 4. září v 8 h mší svatou v kostele Proměnění Páně v Třebíči-Jejkově.

2. a 3. vyučovací hodinu budou probíhat třídnické hodiny v kmenových učebnách.

 

Rodičům studentů primy a 1. A byly bližší informace o organizaci začátku školního roku zaslány mailem.