Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Zpracované výsledky přijímacího řízení 2017
Zpracované výsledky přijímacího řízení 2017

Zpracované výsledky přijímacího řízení 2017

28. 4. 2017

Výsledky přijímacího řízení čtyřletého a osmiletého studia jsou zveřejněny v přiložených souborech a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

 

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 16. 5. 2017.

Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

 

Nepřijatí uchazeči si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři školy 2. a 3. 5. 2017 od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a současně podat odvolání, popřípadě se poradit o dalších možnostech postupu. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 4. 5. 2017 odeslána poštou.