Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2017Wolkrův Prostějov - celostátní kolo
Wolkrův Prostějov - celostátní kolo

Wolkrův Prostějov - celostátní kolo

17. 6. 2017

V Prostějově uskutečnila 60. celostátní přehlídka uměleckého přednesu.

Matouš Benda a Petra Paločková reprezentovali naši školu na Wolkrově Prostějově

Ve dnech 13. – 17. června 2017 se v Prostějově uskutečnila 60. celostátní přehlídka uměleckého přednesu, která je známá pod názvem Wolkrův Prostějov. Jedná se o přehlídku nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie  v České republice.

Přehlídka je, jak uvádějí organizátoři: ,,Příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Jejím posláním je také podpořit zájem  studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.“

Student sexty a vítěz krajského kola Wolkrova Prostějova Matouš Benda navázal na svůj loňský úspěch a reprezentoval katolické gymnázium v celostátním kole  této významné recitační soutěže. Stejného úspěchu dosáhla také Petra Paločková z kvinty. V pátek vystoupili naši recitátoři  na prknech prostějovského divadla spolu s dalšími  interprety1. kategorie. Porotu zaujali  živým projevem. Záhy po vystoupení následoval rozborový seminář, v němž mohli recitátoři vyslechnout  rady zkušených lektorů.

Děkujeme Matoušovi a Petře za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme jim, aby se v oblasti interpretace uměleckého textu  dále rozvíjeli.


                                                                                                               Mgr. Markéta Nekudová