Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Úspěchy v matematických soutěžích
Úspěchy v matematických soutěžích

Úspěchy v matematických soutěžích

7. 6. 2018

Astronomická olympiáda, Pangea, Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda. V těchto soutěžích měla naše škola zastoupení.

Ani naši mladí matematici nezaháleli a zapojili se do řady soutěží!

V prosinci jsme začali s ASTRONOMICKOU OLYMPIÁDOU.  Soutěžní test školního kola řešilo 15 studentů. Od ledna do března čtyři nejodvážnější počítali i domácí úlohy části krajského kola. V pátek 23. března se konala prezenční část krajského kola. Výsledky domácího pozorování a prezenčního testu vyhodnocovala centrálně porota. 11. místo v krajském kole kategorie GH obsadila Eliška Brestovská ze sekundy, 14. místo v kategorii EF Amálie Hartmanová z tercie, 5. místo v kategorii CD Patrik Kašpárek z kvinty a 7. místo ve stejné kategorii Lukáš Matějek z kvinty.

V únoru jsme žáky nižšího gymnázia přihlásili do matematické soutěže PANGEA. Žáci měli 45 minut na vyřešení 15 úloh. Patrony 5. ročníku soutěže byli: Aleš Loprais, automobilový závodník, pro téma doprava, a Radek Jaroš, horolezec, pro téma sport. Nejúspěšnější žáci:

prima: Jáchym Šisler, Adam Popelář, Prokop Šebela

sekunda: Jakub Šerý, Tomáš Pačinek, Pavel Hlaváč

tercie: Kateřina Ošmerová, Vojtěch Oravec, Václav Hess

kvarta: Anna Pačinková, Zdeněk Maule, Jakub Zoubek

Nikdo z našich se neprobojoval do finálového kola, konkurence 45 000 registrovaných účastníků byla veliká.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Kategorie Benjamín: Primáni s převahou porazili svoje starší spolužáky ze sekundy. Jiří Schreiber, který vyhrál školní kolo, obsadil 2. místo v okresním kole a v rámci Kraje Vysočina 3. místo. Prokopu Šebelovi jeho 2. místo ve školním kole stačilo na 3. místo v okresním kole. Bronzovou pozici ve školním kole získal Jáchym Šisler.

Kategorie Kadet: Ve školním kole obsadila 1. místo Julie Šislerová, 2. místo Adéla Sochorová, obě z kvarty, 3. místo získal Václav Hess z tercie.

Kategorie Junior: Adéla Tržilová z kvinty zvítězila ve školním kole, v okresním kole skončila na 4. místě. 2. místo školního kola obsadila Ida Svobodová ze sexty a 3. místo Patrik Kašpárek z kvinty.

Do MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY se zapojili zájemci z nižšího gymnázia. Ti, kteří vyřešili úspěšně alespoň 4 úlohy školního kola, postoupili do okresního. Nejúspěšnějšími byli Jiří Schreiber z primy, který vyhrál 1. místo v kategorii Z6, a Alexandra Hoffmannová ze sekundy, ta obsadila 2. místo v kategorii Z7.

V květnu jsme vybrali nejzdatnější matematiky z primy, sekundy a tercie do PYTHAGORIÁDY. Naši úspěšní řešitelé ze školního kola postoupili do okresního kola, kde 29. května poměřili matematické dovednosti se svými vrstevníky. Jáchym Šisler z primy se stal vítězem ve své kategorii a Václav Hess z tercie obsadil 3. místo také ve své kategorii.

Poděkování patří všem, kteří reprezentovali naši školu, i všem kolegyním matematičkám, jež podpořily mladé nadějné žáky, uspořádaly pro ně soutěže a věnovaly jim svůj čas k jejich dalšímu matematickému rozvoji.

                                                                                                                    Mgr. Hana Polanecká