Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Cesta do Lotyšska s Erasmem+
Cesta do Lotyšska s Erasmem+

Cesta do Lotyšska s Erasmem+

21. 4. 2018

Čtyři studenti a dvě učitelky z naší školy se vypravili na studijní pobyt do Lotyšska.

Cesta do Lotyšska s Erasmem+

Ve dnech 15. až 21. dubna se čtyři studenti a dvě učitelky z naší školy vypravili na studijní pobyt do Lotyšska, jenž se uskutečnil díky projektu Be interesTED, ten bude pokračovat až do června roku 2019. V rámci tohoto projektu se další studenti vypraví ještě do Itálie a Německa.

Cesta do Lotyšska započala ve velmi brzkých ranních nedělních hodinách, kdy jsme z Třebíče společně dojeli na letiště do Prahy. Odtud jsme letěli do Frankfurtu nad Mohanem a pak konečně do Rigy, hlavního města Lotyšska. Po přistání jsme však měli ještě několik hodin volného času, který jsme využili k prohlídce města. Navečer jsme se společně s ostatními členy projektu z jiných zemí přesunuli do města Jelgavy, kde na nás již čekaly naše hostitelské rodiny.           

V pondělí byl na jelgavském gymnáziu slavnostně zahájen tento týden, plný aktivit, poznávání nových kultur a navazování přátelství. Představily se všechny zapojené týmy: z Portugalska, Itálie, Německa, České republiky, Turecka i Lotyšska. Následovala prezentace o Lotyšsku, vzdělávacím systému, o Jelgavě a tamějším gymnáziu. Za zmínku jistě stojí, že v současné době se učí na zámku, kam byla přesunuta výuka kvůli rekonstrukci původní budovy gymnázia. V odpoledních hodinách nás čekala prohlídka města, zakončená v místní výrobně bonbónů Karameļu Darbnīca, kde jsme si každý vyrobili vlastní lízátko.          

Další den jsme měli workshop s lotyšskou publicistkou Kristou Vāvere o tom, jak přednášet, jaká používat gesta či jak zaujmout publikum. Po obědě následovaly očekávané „Ted Talks“ z úst studentů na témata, která jsou pro ně vášní, díky nimž jejich srdce bijí rychleji. Naše studentka Tea Lukášková obzvláště zaujala svou řečí na téma Plastový odpad a dostalo se jí mnoho pochval i od zahraničních posluchačů. Veškerá komunikace probíhala v angličtině. Večer se konaly teambuildingové aktivity pro studenty.           

Ve středu jsme se vydali na výlety. Nejdříve jsme navštívili barokní zámek Rundāle a po obědě jsme vyrazili do národního parku Tērvete, jehož prohlídkou jsme završili středeční odpoledne.          

Celý čtvrtek jsme strávili v Rize. Při prohlídce národní knihovny jsme byli přítomni zkoušce národního pěveckého sboru, který dodal celé prohlídce nepopsatelně nádherný až duchovní hudební rozměr. Odpoledne nás čekalo historické centrum a večer jsme všichni společně povečeřeli v restauraci s živou hudbou. Někteří z nás pak neodolali zvučným rytmům a dali se do tance.           

Posledním celým dnem, který jsme strávili v Lotyšsku, byl pátek. I ten jsme však využili naplno, a to hned od rána účastí na hodinách angličtiny, vyučovaných učiteli zapojenými v projektu, a poté i nahlédnutím do běžných hodin. Nakonec nechyběly ani prezentace studentů o jejich domovských zemích a jejich školách. Celé odpoledne jsme měli volno a každý je mohl využít po svém. Například naše hostitelská rodina nás vzala k Baltskému moři, což jsme si opravdu užily. Večer se ještě konal slavnostní závěrečný ceremoniál se všemi studenty, učiteli i s hostitelskými rodinami, kde samozřejmě nechybělo dobré jídlo a společné fotografování.       

Sobotní ráno bylo plné pevných objetí, na některých tvářích se objevila i slza a loučení skončilo máváním z oken autobusu. S některými studenty jsme ještě společně dojeli na letiště do Rigy, tam jsme se však již rozloučili a každý jsme se po týdnu plném zážitků opět vydali na cestu domů.  Naše společná cesta skončila, ale přátelství, která byla vytvořena, vzpomínky na události, jež jsme prožili a nové zkušenosti, které jsme získali, v nás navždy zůstanou.

 

                                                                                                                  Veronika Vostalová, 3. A