Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Krajské kolo dětské scény
Krajské kolo dětské scény

Krajské kolo dětské scény

20. 4. 2018

Eliška Kostková z kvarty postupuje na celostátní přehlídku Dětské scény do Svitav.

Krajské kolo Dětské scény 2018 


          Krajské kolo Dětské scény 2018 pro Kraj Vysočina se odehrálo v pátek 20. dubna 2018 v příjemném prostředí Městské knihovny v Třebíči. Po tradičním přivítání Mgr. Jaroslavem Dejlem a představení lektorů  se účinkující rozdělili. Děti z I. a II. kategorie se přesunuly do velkého sálu knihovny. 

III. a IV. kategorie obsadila menší útulný sál v prvním patře budovy.  Z dramaturgického hlediska byla vystoupení recitátorů obou nejstarších kategorií v Třebíči  zajímavá. Výběr textů svědčil o tom, že si recitátoři většinou zvolili texty nejen kvalitní, ale i takové, které je zajímají a k nimž mají vztah. A protože výběr textů byl žánrově i tematicky pestrý, bylo třebíčské dopoledne pro všechny skutečně inspirativní. Eliška Kostková (IV. kategorie) z Katolického gymnázia Třebíč  zaujala porotu již při interpretaci  prvního textu (Petr Kostka: Housle) živým projevem, kontaktem s publikem a smyslem pro situaci. Tyto skutečnosti  přispěly  k jejímu následnému vítězství v krajském kole recitační soutěže. Eliška tedy postupuje na celostátní přehlídku Dětské scény do Svitav! Vzhledem k mimořádně velké konkurenci se jedná o velký úspěch! 

Gratulujeme!

                                                                                                                          Mgr. Markéta Nekudová