Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Krajské kolo SOČ
Krajské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ

25. 4. 2018

Studenti našeho gymnázia se účastnili krajského kola Středoškolské odborné činnosti.

Krajské kolo SOČ 

Dne 26. dubna se někteří studenti našeho gymnázia účastnili krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se konalo na Gymnáziu Třebíč. Nejdříve se všichni soutěžící a porotci sešli v tělocvičně na slavnostním zahájení a poté se přesunuli do učeben, kde již probíhaly samotné obhajoby jednotlivých prací podle oborů.

Naši studenti reprezentovali v přírodovědných oborech, v oboru historie a teorie kultury.  Přírodovědci svou práci zpracovávali na Masarykově univerzitě v Brně, kam dojížděli a kde prováděli měření na univerzitních přístrojích pod vedením vysokoškolských odborníků. Tea Lukášková zjišťovala kontaminaci hub radioaktivním cesiem pod vedením Mgr. Víta Ladanyiho a obsadila 3. místo v oboru ochrana a tvorba životního prostředí. Adam Mandl  se zabýval metodami přípravy grafenoxidu pod vedením Mgr. Zdeňka Moravce a Ph.D, Bc. Kamily Uhrové a obsadil 3. místo v oboru chemie. Společně s Adamem soutěžila v oboru chemie Izabela Fialová, jež se zabývala stanovením těkavých látek v destilátech pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Naše studentka pracovala pod vedením Mgr. Jaromíra Literáka, Ph.D. a obsadila 2. místo. V oboru historie získal 1. místo Adam Šplíchal, v práci se zabýval konkrétními osudy několika lidí odsunutých po 2. světové válce z okolí Nové Bystřice. Teorii kultury reprezentoval Jakub Lamich, jenž se zabýval hlavně činností městského architekta, obsadil 3. místo.

Všichni studenti se během zpracovávání své práce posunuli v osobním vývoji o mnoho dopředu a nabyté zkušenosti uplatní při psaní bakalářských a diplomových prací na vysokých školách. Ze všech činností, které na škole studenti provádějí, SOČ považujeme za nejpřínosnější.

 

                                              Adam Šplíchal, Mgr. Martin Bohuslav, Mgr. Michaela Avkovská