Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro studenty Kroužky
Kroužky

Kroužky

Minimální počet účastníků pro konání s finanční spoluúčastí školy je stanoven na 10.

 
Účastnický poplatek: při dvouhodinové týdenní dotaci je 400 Kč za jedno pololetí
  při jednohodinové týdenní dotaci je 200 Kč za jedno pololetí