Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Pro uchazečeVýsledky přijímacího řízení 2016
Výsledky přijímacího řízení 2016

Výsledky přijímacího řízení 2016

22.4.2016

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o výsledcích přijímacího řízení do čtyřletého studia ve školním roce 2016/2017 zde bude zveřejněno 22. 4. 2015 od 8.00 h a také vyvěšeno na hlavním vchodu do budovy školy.

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o výsledcích přijímacího řízení do osmiletého studia ve školním roce 2016/2017 zde bude zveřejněno 23. 4. 2015 od 8.00 h a také vyvěšeno na hlavním vchodu do budovy školy.

 

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky (nejpozději do 10 dnů).

Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

 

Čtyřleté studium

Nepřijatí uchazeči do čtyřletého oboru si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři školy v pátek 22. 4. 2016, v pondělí 25. 4. 2016 a úterý 26. 4. 2016 od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a poradit se o možnostech odvolání, které je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 27. 4. 2016 odeslána poštou. 

 

Osmileté studium

Nepřijatí uchazeči do osmiletého oboru si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři školy v pondělí 25. 4. 2016 a úterý 26. 4. 2016 od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a poradit se o možnostech odvolání, které je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 27. 4. 2016 odeslána poštou.