Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Projekty
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu II

1.1.2017-30.6.2017

Náš projekt si kladl za cíl pokračovat v loňském programu „Školy v pohybu,“ v oblastech rozvoje školy, které jsme si v minulém školním roce vytyčili. 

více
Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

Návrat ke kořenům - staré odrůdy stromů a keřů na školní zahradě

1.1.2016-31.12.2016

Projekt Staré odrůdy na školní zahradě navázal na předchozí projekt,  kdy byla v areálu vybudována bylinková zahrádka a obohatil prostor školy o zdraví prospěšné staré odrůdy stromů a keřů (například černý jeřáb, dřín, hloh, staré odrůdy jablek a hrušní, kdouloň, mišpule, moruše, muchovník, oskeruše, ostružiníky a maliníky, různé barevné odrůdy rybízů a angreštů, rakytník). V rámci projektu byla naučná stezka čítající 15 druhů stromů a keřů doplněna o zákoutí se dvěma lavičkami a stolečkem, kde je možné posedět a nastudovat informace o pěstovaných odrůdách z odborných textů umístěných na dřevěných informačních tabulích. 

více
Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně

Komunikace v Evropě: tenkrát a v dnešní době, virtuálně a reálně

1.9.2015-30.6.2016

Čeština a němčina mohou být dobrými partnery aneb Výměnný pobyt studentů v České republice a Německu.

 

více
Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

Katolické gymnázium Třebíč - škola v pohybu

1.10.2015-30.6.2016

Cílem našeho projektu bylo zformulovat vizi jako klíčový dokument budoucího směřování naší školy a vypracovat projektový plán s konkrétními cíli, které povedou ke zvýšení kvality školy. 

více
Environmentální výchova s vůní bylinek

Environmentální výchova s vůní bylinek

1.1.2015 - 31.12.2015

Dne 6. října 2015 byla na Katolickém gymnáziu Třebíč otevřena bylinková zahrádka s více než pěti desítkami rostlinek. Její součástí je naučná stezka s podrobnými informace o pěstovaných bylinkách. 

více
Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

Podpora kurikulární reformy v KG Třebíč

1.9.2015 - 31.12.2015

Projekt z výzvy č. 57 byl zaměřen na rozvoj individuálních komunikačních dovedností všech žáků a některých pedagogů v anglickém jazyce formou blended learningu. Žáci měli možnost vzdělávat se samostatně podle svých potřeb, zájmu, motivace a času prostřednictvím elektronického výukového programu a zároveň se účastnili pravidelných konzultací a běžné výuky s učitelem.

více
Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

Podpora vzdělávání na Katolickém gymnáziu Třebíč

1.7.2015 - 31.12.2015

V rámci projektu z výzvy č. 56 se uskutečnil zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt 50 studentů ve Velké Británii zaměřený na zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení znalostí o zemích EU, další vzdělávání učitelů cizích jazyků prostřednictvím dvoutýdenních zahraničních stáží v Irsku a Skotsku. Součástí projektu byl i rozvoj výuky českého jazyka formou tzv. "čtenářských dílen," které jsou jedním z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Do školní knihovny jsme pořídili více jak 300 nových knih.

více
S ICT ve výuce to umíme

S ICT ve výuce to umíme

1.9.2014 - 31.8.2015

Projekt z výzvy č 51 byl zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s interaktivními tabulemi.

více
Ohlasy studentů

Ohlasy studentů

Co přinesly výměnné pobyty našim studentům?

více
Partnerská škola

Partnerská škola

Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach – partnerská škola Katolického gymnázia

V roce 2006 se naší škole naskytla příležitost získat partnerskou školu v Bavorsku. Švábské město Krumbach, čítající 12 000 obyvatel, je sice od českých hranic poměrně vzdálené, ale více než stovka našich studentů už si od té doby ověřila, že se jim taková cesta za poznáváním, vzděláváním, ale i za přátelstvím rozhodně vyplatí.

více