Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2014Kříž a ikona Světových dnů mládeže v Třebíči
Kříž a ikona Světových dnů mládeže v Třebíči

Kříž a ikona Světových dnů mládeže v Třebíči

1. 12. 2014

Začátkem doby adventní putoval brněnskou diecézí kříž Světových dnů mládeže doprovázený mariánskou ikonou – jedná se o vzácné předměty, které sv. Jan Pavel II. daroval mládeži celého světa. Do Třebíče doputovaly 1. prosince, a tak jsme měli možnost si je prohlédnout zblízka. 

V kostele na Jejkově jsme nejprve zhlédli dokument vyprávějící historii kříže i ikony, poté následovala krátká modlitba a od 15 hodin mše svatá.

 

Kříž stál původně v roce 1983 v bazilice svatého Petra v Římě v blízkosti hlavního oltáře, jako symbol víry.

Papež Jan Pavel II. ho 22. dubna 1984 předal mladým lidem z celého světa se slovy: "Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása."

Od té doby putuje kříž mládeže po světě a doprovází také všechny světové dny mládeže; u nás se za celou tu dobu objevil počtvrté (poprvé tajně – ještě za totality v roce 1984, pak v roce 2002 a 2003).

Dřevěný kříž má výšku 3,8 m, délku příčného ramene 1,76 m a váhu 40 kg. Ikona má velikost 118 cm x 79 cm.

(podle J. Balíka, tisk.cirkev.cz; upraveno)