Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2014Poznávací zájezd do Salzburgu
Poznávací zájezd do Salzburgu

Poznávací zájezd do Salzburgu

18.12.2014

Dne 18.12.2014 se uskutečnil poznávací zájezd do Salzburgu a okolí.

Poznávací zájezd do Salzburgu

Naší  první zastávkou bylo romantické město Salzburg. Navštívili jsme zde nejprve rodný dům W. A. Mozarta. Poté jsme vyjeli lanovkou na hrad Hohensalzburg, odkud jsme se mohli kochat pohledem na celé město a na vrcholky Alp. Ve městě jsme zavítali rovněž do místního chrámu, kde jsme si prohlédli mimo jiné i křtitelnici, ve které byl pokřtěn W. A. Mozart.

Naší druhou zastávkou byla vesnička Arnsdorf, kde jsme navštívili muzeum Tiché noci. Muzeum se nachází v místní škole, ve které působil učitel a varhaník Franz Gruber, autor melodie této světoznámé koledy. Text k písni složil místní kaplan Joseph Mohr. Roku 1818 zazněla na Štědrý večer Tichá noc poprvé v kostele sv. Mikuláše v sousedním Oberndorfu, kde jsme rovněž navštívili Kapli Tiché noci a vánoční trh.

Již po setmění jsme dojeli do městečka St. Wolfgang, které leží na břehu malebného jezera Wolfgangsee. Město na nás dýchlo nebývalou atmosférou. Plující lucerna na vodní hladině, starobylý  kostel s překrásným pozdně gotickým oltářem, místní dechová kapela vyhrávající  vánoční písně, nádherně vyzdobené křivolaké uličky osvětlené loučemi, lahodný vánoční čaj… to vše bylo vydařeným zakončením našeho adventního putování Solnohradskem, na které budeme jistě rádi vzpomínat.

Mgr. Daniela Budějovská