Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2014Vrátka otevřena studentům KG
Vrátka otevřena studentům KG

Vrátka otevřena studentům KG

13.11.2014 a 27.11.2014

Občanské sdružení Vrátka, které se zaměřuje na začlenění lidí s hendikepem do společnosti, s projektem „Nebojte se nás zaměstnat“ navštívilo ve dnech 13.11.2014 a 27.11.2014 naši školu. 

V rámci předmětu strategie osobnostního rozvoje oslovili studenty tercie, kvarty, kvinty a sexty ve dvou návštěvách.

Ve dvouhodinovém bloku promítli dokument ČT Theodory Remundové o jejich práci a poté jejich činnost představila zakladatelka sdružení paní Zdeňka Palátová.

Díky životnímu příběhu paní Palátové jsme si mohli uvědomit, že postižení nemusí být jen vrozené. Během studia na VŠ začala ztrácet sluch a nyní je zcela neslyšící. Svůj hendikep však dokázala nahradit entuziasmem a práci pro druhé.

Svérázný František okořenil setkání svým humorem.

Více o tomto sdružení se můžete dovědět na www.vratka.cz