Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Nové logo školy
Nové logo školy

Nové logo školy

3. 9. 2018

U příležitosti 25 let od založení školy vznikl tento nový logotyp.

Základním vizuálním prvkem Katolického gymnázia Třebíč je logotyp

U příležitosti 25 let od založení školy vznikl tento nový logotyp, který v sobě ukrývá kontinuitu vývoje školy. Smyslem tvorby nové vizuální identity nebylo udělat vše jinak, ale právě vhodným způsobem navázat na dosavadní identifikaci se zapracováním moderních prvků.

Jako základ jsme zvolili symbol lodě, který byl obsažen i v předchozích používaných logotypech. Loď patří mezi významné křesťanské symboly, přitom je přijatelná i pro nevěřící, protože představuje cestu. V kontextu školství máme na mysli cestu vzděláním, objevování nových krajin a svým způsobem i dobrodružství. Zároveň tento symbol koresponduje s claimem školy Hledejme cestu k sobě i k druhým.

Významnou část lodě tvoří plachta. Její dynamické ztvárnění ve spojení se zobrazením přídě lodi představuje pohyb, směr, dynamiku. V plachtě je obsažen další křesťanský symbol, a to kříž. Toto sofistikované umístění uspokojuje dva přístupy k logotypu. První je ten, aby obsahoval kříž s ohledem na podstatu školy a také to, že předchozí logotypy měly kříž v dominantní pozici. Druhý přístup zohledňuje širokou obecnost logotypu i otevřenost školy, která není omezena „jen“ na křesťanské symboly a věřící studenty.

Logotyp je jednoduchý, skládá se ze symbolu lodi s plachtou a nápisem Katolické gymnázium Třebíč. Tuto variantu jsme zvolili pro jasnou a nezaměnitelnou identifikaci školy. Samotný symbol lodě bez názvu není logotypem.

Barva. Zvolili jsme modrou barvu, a to z několika důvodů. Modrá barva je konzervativní, představuje stálost, důvěru, rovnováhu. Jsou to hodnoty, které jsou také filozofií školy. Dalším důvodem byla stoprocentní shoda zaměstnanců školy. Třetím důvodem je kontinuita směřující do budoucnosti. Předcházející logotyp pracoval s modrou barvou, ale ve zcela jiných odstínech.

Nový logotyp je moderní, zobrazuje dynamiku, pohyb, zároveň vzdušnost, lehkost a navíc v sobě ukrývá již zmíněnou kontinuitu vývoje.

Eva Fruhwirtová