Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Jazykové kurzy
Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

20. 6. 2018

V předposledním týdnu tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily jazykové kurzy pro  septimu a 3. A.

Jazykové kurzy

V předposledním týdnu tohoto školního roku se na naší škole uskutečnily jazykové kurzy pro  septimu a 3. A. Dva dny byly vyhrazeny pro výuku němčiny a tři dny se studenti věnovali zdokonalování svých komunikativních dovedností v angličtině. Vedle rodilé mluvčí Ebi Doubeni, která na Katolickém gymnáziu působila celý rok jako stipendistka Fullbrightova programu, na kurzech vyučovali učitelé angličtiny a pro studenty si připravili nácvik argumentace a debatování, tvůrčí psaní a hry a aktivity sloužící k tréninku jednotlivých jazykových dovedností.

V němčině absolvovaly všechny skupiny projektový den na téma Deutschland s rodilou mluvčí paní Bc. Dianou Kroupa, která pro studenty připravila mnoho kreativních aktivit, jež jim umožnily lépe poznat její zemi. Výsledkem projektu bylo interaktivní puzzle Německa složené z jednotlivých spolkových zemí. Lektorka na projektový den naváže i příští rok, kdy bude docházet do hodin němčiny v rámci projektů Vysočina Education a Katolického gymnázia. Jeden z nich probíhal již v letošním roce a paní Kroupa studentům představila německé vánoční a velikonoční tradice a další témata. Vyučující němčiny z Katolického gymnázia navázaly na projektový den tématy jako Berlín, turistické cíle v Německu či německá kuchyně a skupinovým projektem, ve kterém si studenti naplánovali svou ideální dovolenou.

Mgr. Helena Průžová