Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Kroužky 2018/2019
Kroužky 2018/2019

Kroužky 2018/2019

8. 10. 2018

Přehled všech kroužků, které jsme pro Vás v tomto školním roce otevřeli.

Kromě přehledu kroužků najdete v přílohách i přihlášky do školního klubu a přihlášku do kroužků.

  • KROUŽEK  NJ PRO ŽÁKY ZŠ – Mgr. Monika Šaldová (Mgr. Helena Průžová) /

Kroužek německého jazyka pro žáky prvního stupně základní školy si klade za cíl seznámit žáky hravou formou se základy německého jazyka a motivovat je pro jeho další studium. Zaměřuje se především na konverzační situace z každodenního života, jako jsou rodina, škola apod.  Cílem je naučit žáky reagovat v jednoduchých komunikačních situacích a ukázat jim, že němčina nemusí být jen dalším školním předmětem, ale především nástrojem komunikace a zábavou. Ve výuce bude značnou měrou využito jazykových her i prvků dramatické pedagogiky. Kroužek bude probíhat jednou týdně – 45 min. Maximální počet žáků ve skupině je 10 žáků.

 

  • KROUŽEK NJ PRO ŽÁKY NG – Mgr. Monika Šaldová (Mgr. Helena Průžová) /

V rámci tohoto kroužku budou moci studenti rozšířit svoje znalosti německého jazyka. Rozvíjet svoje konverzační dovednosti a zabývat se aktuálními tématy, na které často v hodinách německého jazyka nezbývá prostor. Součástí bude i náhled do kulturního prostředí německy mluvících zemí s cílem zvýšení motivace studentů pro další studium německého jazyka.  Při výuce bude kladen důraz na individuální zapojení každého studenta do dané aktivity. Cílem je odbourat ostych studentů z komunikace v němčině a podpořit jejich jazykové sebevědomí. Kroužek bude probíhat jednou týdně -   45min. Maximální počet žáků ve skupině je 12 žáků.

       

  • KROUŽEK NJ PRO ŽÁKY VG  – Mgr. Lenka Sochorová /

V rámci tohoto kroužku budou moci studenti rozšířit svoje znalosti německého jazyka. Rozvíjet svoje konverzační dovednosti a zabývat se aktuálními tématy, na které často v hodinách německého jazyka nezbývá prostor. Součástí bude i náhled do kulturního prostředí německy mluvících zemí s cílem zvýšení motivace studentů pro další studium německého jazyka.  Při výuce bude kladen důraz na individuální zapojení každého studenta do dané aktivity. Cílem je odbourat ostych studentů z komunikace v němčině a podpořit jejich jazykové sebevědomí. Kroužek bude probíhat jednou týdně -   45min. Maximální počet žáků ve skupině je 12 žáků.

Kroužky němčiny můžeme nabídnout za nižší cenu díky příspěvku firmy Mann+Hummel, s níž dlouhodobě spolupracujeme.

 

  • DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE - Mgr. Kateřina Olivová /

Tento kroužek si klade za cíl naučit studenty základním zobrazovacím metodám. Budovat a rozvíjet prostorovou představivosta a prostorové myšlení, pěstovat dobré návyky při grafickém projevu a naučit se načrtávat tělesa (také technického charakteru).

Není zanedbatelná ani návaznost na matematiku - rozvoj logického myšlení a vyjadřování, propojení poznatků z planimetrie, analytické geometrie a zejména stereometrie.

Předním úkolem předmětu je připravit studenty na vysokoškolské studium těch oborů, kde získané návyky uplatní (architektura, stavební fakulty, strojní fakulty, průmyslový design).

Navrhované okruhy: Kótované promítání, Mongeovo promítání, zobrazení hranatých těles, řezy těles.

 

  • Příprava na přijímací zkoušky Che / Bi 

- Mgr. Martin Bohuslav, Ing. Miriam Dufková / úterý 7:00 – 7:45 (možná dohoda) / vhodné pro 4. A a VIII (příp. 3. A a VII.)

Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky. Chemie a biologie se budou střídat a s nimi i lektoři.

 

  • AJ Příprava na cambridgeské zkoušky KET - úroveň A2

Mgr. Ilona Růžičková / středa od 13:45 (možná dohoda) /vhodné pro (V, VI, 1. A, 2. A.)

 

  • AJ Příprava na cambridgeské zkoušky PET - úroveň B1 

Mgr. Dana Tříletá /       /  vhodné pro (III. a IV.)

Katolické gymnázium se v roce 2017 stalo partnerskou školou P.A.R.K Cambridge Exam Centre, které je autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English. Bližší informace na www.zkouskypark.cz

Chceme nabídnout studentům přípravu na úspěšné složení těchto zkoušek, prohloubení znalostí a jazykových dovedností a možnost získání jazykového certifikátu. Zkoušky studentům mohou pomoci mimo jiné i při přijímacím řízení na školy v ČR i v zahraničí.

Absolvování kurzu či semináře může sloužit i hlubšímu prohloubení jazykových dovedností studenta, a proto není podmínkou přihlášení vykonání zkoušky.

Více informací naleznete na http://www.kgtrebic.cz/jazykove-certifikaty/

Elektrotechnický kroužek - bastlení - Boris Kjulleněn /

Naučíte se pájet, rozeznávat a měřit součástky, odizolovávat drátky ale hlavně si něco zajímavého sami postavit - jednoduchý detektor kovů, ultrazvukový plašič myší, malý zesilovač a další...

 

Seberozvojový psychokroužek - Mgr. Kateřina Zachová / Po 16:00 - 17:00 (od 15. 10. 2018)

Moc Vás všechny zdravím!

Abyste měli trošku představu, co se bude v našem seberozvojovém psychokroužku dít, zde je pár řádků ode mě:

Čekají nás aktivity zaměřené na sebepoznání či rozvoj sebedůvěry, ale budeme se věnovat také spolupráci a komunikaci s druhými. Vyzkoušíme si pár relaxačních technik či drobnou imaginaci. Bude také záležet na tom, o co Vy sami budete mít zájem - to se pak domluvíme osobně v rámci skupiny.

Mějte se zatím fajn, těším se na setkání!

Káťa Zachová

Z osobních důvodů lektorky bude kroužek začínat až 15. 10. 2018, ale nebojte, o nic nepříjdete. První setkání budou trvat déle, aby se nahradila doba, kdy se kroužek nebude konat (místo 60 min. bude trvat 90 min.).