Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2018Rozhoduj o Evropě
Rozhoduj o Evropě

Rozhoduj o Evropě

13. 11. 2018

Regionální seminář "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky" proběhl na Krajském úřadě v Jihlavě.  

Rozhoduj o Evropě

Studenti Katolického gymnázia se dne 13. 11. 2018 zúčastnili regionálního semináře "Rozhoduj o Evropě - Staň se na den tvůrcem evropské politiky" na Krajském úřadě v Jihlavě.  Po krátkém představení partnerů projektu došlo i k rychlému seznámení s ostatními účastníky pomocí drobných her. Následovalo osvětlení fungování Evropského parlamentu a Rady Evropské unie s rozdělením jednotlivých účastníků do skupinek podle příslušnosti k jednotlivým frakcím (Evropský parlament) či zemím (Rada Evropské unie).

Prvním hlasováním se rozhodlo, že se bude jednat o ne/schválení návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Prostřednictvím citlivého moderování Michaela Murada (jednoho z organizátorů semináře) si studenti brzy osvojili způsob přihlašování do diskuze, jaký funguje v Evropském parlamentu. Debatovali nad jednotlivými částmi směrnice, přinášeli nové návrhy nebo vznášeli připomínky k nápadům jiných "politiků". Obdobně to vypadalo i v Radě EU, jejíž zasedání vedla Silvia Boďová. 

Po několika čteních a kuloárních vyjednáváních proběhlo hlasování jak Evropského parlamentu, tak i Rady EU. Zajímavá byla následná diskuze s odborníky na vybraná témata. Při vlastním projednávání směrnice si studenti naší školy vedli poměrně aktivně, což se projevilo na konci semináře při vyhlašování výsledků, kde Kristýna Filipová byla ohodnocena jako nejlepší z Evropského parlamentu, v téže instituci obsadila Salome Procházková třetí místo. V Radě EU byla oceněná druhým místem Tereza Filipová. 

Dle zpětných reakcí studentek ze septimy a oktávy se jednalo o zajímavou akci, v níž si mohly vyzkoušet, jak obtížné a složité je prosazování každého návrhu a schvalování směrnic na úrovni Evropského parlamentu a Rady.

Zdeněk Žanda