Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2019A Day in the City
A Day in the City

A Day in the City

21. 6. 2019

„Den strávený v anglicky mluvícím městě" - projekt, jehož cílem je podpora praktického použití angličtiny v praxi.

A Day in the City 

Jen několik dní před koncem školního roku měla skupina dvanácti žáků osmého ročníku ZŠ a MŠ Na Kopcích příležitost prožít celé dopoledne v „anglickém městě“. V rámci projektu, který připravili studenti 3. ročníku Katolického gymnázia Třebíč, si osmáci vyzkoušeli konverzaci v angličtině na téma cestování, návštěva kina, lékaře a restaurace nebo nakupování. Projekt byl velmi přínosný nejen pro naše žáky, ale jistě i pro budoucí maturanty, kteří si vyzkoušeli profesi svých vyučujících a prakticky si ověřili své dovednosti v anglickém jazyce.

Velké díky patří panu řediteli Katolického gymnázia Třebíč i vyučujícím za skvěle připravený projekt a těšíme se na další spolupráci.