Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2019Česká lingvistická olympiáda
Česká lingvistická olympiáda

Česká lingvistická olympiáda

17. 12. 2019

Školního kola se letos zúčastnilo 16 studentů vyššího gymnázia.

Lingvistická olympiáda aneb Od kazaštiny k baskičtině

Krátce před Vánocemi byl vyhodnocen letošní ročník korespondenční soutěže Česká lingvistická olympiáda, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a jež je určena jak pro lingvisticky, tak i matematicky orientované středoškoláky. Soutěž tvoří pět rozsáhlejších úkolů zaměřených na analýzu méně známých jazyků nebo písem. Školního kola se letos zúčastnilo 16 studentů vyššího gymnázia.

V letošním roce studenti odvozovali gramatické zákonitosti u jazyků washo (Kalifornie) a mangarrayi (jeden z původních australských jazyků), jež aktivně používá již jen několik starších uživatelů. Také letos byl jeden z dalších úkolů zaměřen na analýzu obrázkového písma, což bývá pro účastníky soutěže mimořádně náročné. Tentokrát se jednalo o mwangwego, nový systém zápisu pro některé africké jazyky v Malawi. Dalším zadáním bylo odvozování tvarů v nigerokonžském jazyce zialo, následoval překlad z baskičtiny i do tohoto jazyka a v poslední úloze měli studenti za úkol přiřadit výrazům z kazaštiny, mnohdy i velmi náročným nebo odborným, na základě logické úvahy český ekvivalent.

Na úspěšnou řešitelku loňských dvou ročníků Simonu Trnkovou, která je už letos studentkou medicíny, navázala Lenka Kolomazníková ze sexty, pro niž byl tento ročník první zkušeností s tímto typem soutěže. Druhé místo obsadila její spolužačka Tereza Tručková, která svůj jazykový talent uplatňuje mj. na jazykových olympiádách nebo při studiu čínštiny a korejštiny, a třetí místo patří Lukáši Matějkovi, jenž se dlouhodobě zaměřuje spíše na přírodovědné soutěže a letos exceloval při odvozování překladu z kazaštiny.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich aktivní účast a Lence Kolomazníkové gratulujeme k vítězství a přejeme hodně zdaru při regionálním kole v Praze.

Mgr. Helena Průžová