Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2019Matematický expres
Matematický expres

Matematický expres

28. 3. 2019

Naši šikovní matematici se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický expres.

Matematický expres

28. 3. 2019 se v učebně IVT sešli naši šikovní matematici, aby se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický expres (česko-slovenské). Soutěží čtyřčlenné týmy, které řeší po dobu 90 minut postupně 35 úkolů (když to stihnou), jednotlivé výsledky ihned odesílají přes internet. Příklady jsou pro všechny kategorie stejné, nejde totiž o znalosti, ale spíš o schopnost logického uvažování.

Soutěže se zúčastnilo celkem 316 týmů z gymnázií a základních škol a naši žáci si nevedli vůbec špatně.

Sekundu zastupovali Jirka Schreiber, Prokop Šebela, Jáchym Šisler a Daniela Sladká, kteří se v celkovém pořadí umístili na 83. místě, ve své kategorii gymnázií byli 16. ze 64 týmů.

Za tercii bojovali Kryštof Podlešák, Saša Hoffmannová, Majda Janíková a Honza Čajkovský. V rámci všech kategorií byli 43., mezi gymnazisty terciány na výborném 6. místě z 50 týmů.

Kvartu reprezentovali Vašek Hess, Katka Ošmerová, Amálka Hartmanová a Maya Thomet. Celkově se umístili na krásném 12. místě, ve své kategorii gymnazistů byli 8. z 50 týmů.

Myslím, že všichni účastníci si soutěž užili, ukázalo se také, jak dovedou spolupracovat v týmu a vyslechnout názor druhého.

                                                                                                                               Lenka Zerzová