Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2019Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020
Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020

Nabídka kroužků ve školním roce 2019/2020

5. 9. 2019

AJ Příprava na cambridgeské zkoušky PET - úroveň B1 – Mgr. Dana Tříletá /  vhodné pro (V. a VI.)

Katolické gymnázium se v roce 2017 stalo partnerskou školou P.A.R.K Cambridge Exam Centre, které je autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English. Bližší informace na www.zkouskypark.cz

Chceme nabídnout studentům přípravu na úspěšné složení těchto zkoušek, prohloubení znalostí a jazykových dovedností a možnost získání jazykového certifikátu. Zkoušky studentům mohou pomoci mimo jiné i při přijímacím řízení na školy v ČR i v zahraničí.

Absolvování kurzu či semináře může sloužit i hlubšímu prohloubení jazykových dovedností studenta, a proto není podmínkou přihlášení vykonání zkoušky.

Více informací naleznete na http://www.kgtrebic.cz/jazykove-certifikaty/

 

Běžecký kroužek – Mgr. Martin Bohuslav

V kroužku se podle očekávání bude převážně běhat. Naučíte se však, jakým způsobem to dělat správně a jaká tréninková zátěž a cviky jsou pro vás ideální, aby se vaše kondice zlepšila. Kroužek bude cílit převážně na vytrvalost.

 

Čtenářský klub - Zdeněk Žanda, Mgr. Helena Průžová...

V tomto klubu budete mít čas a prostor pro čtení, sdílení a doporučení četby od ostatních studentů, případně se budete moci zúčastnit připravených aktivit k jednotlivým knížkám. Samozřejmostí také je možnost půjčit si nějakou knihu domů.

 

„Elektrobastlení“ - Boris Kjulleněn

Bádání ve světě obvodu, drátků, rezistorů a cívek proběhne pod dohledem Borise Kjulleněna za doprovodu věrné pájky. Účastníci si jistě i sami něco zajímavého vyrobí.

 

Fotografický kroužek – Boris Kjulleněn

Fotografování není jenom o tom zmáčknout v ten správný okamžik spoušť. Důležité jsou i faktory kde, kdy, v jakém osvětlení… Nedílnou součástí výsledných fotografií je i jejich úprava v počítači. Jak na to se dozvíte v tomto kroužku.

 

Chemický kroužek – Mgr. Martin Bohuslav

Kroužek zaměřený na chemické pokusy, na které se při běžné výuce nedostane.

 

Italština pro mírně pokročilé - Mgr. Paula Torresan

Pokračování výuky italštiny z loňského roku. Pokud by se chtěl někdo nový připojit, je potřeba se nejdříve domluvit s lektorkou, zda by jeho účast v kroužku měla smysl.

 

Klub zábavné logiky a deskových her - Zdeněk Žanda

- v klubu budeme zejména prostřednictvím různých typů deskových her rozvíjet logické a strategické myšlení účastníků. U některých her si vysvětlíme i různé možnosti strategií a tipy pro hraní. Zájemci se mohou těšit i na únikové hry.

 

Komunikace v angličtině

Náplní kroužku budou nejen společné promítání filmů v anglickém znění a jejich následná diskuze, ale také příprava večerního setkání se studenty z programu "Edison" nebo překlady textů písní z angličtiny do češtiny. Možnosti jsou široké, záviset bude na vzájemné dohodě.

 

Latina pro začátečníky / pokročilé - Mgr. Martina Robotková

Bude probíhat pouze jeden kroužek. Bude záležet na tom, kolik se najde začátečníků a kolik pokročilých.

 

Matematika pro oktávu a 4. A – Mgr. Lenka Zerzová

Opakování a podrobnější rozebírání matematických příkladů pro maturanty.

 

NJ pro primu - Mgr. Helena Průžová

Kroužek němčiny pro primu můžeme nabídnout za nižší cenu díky příspěvku firmy Mann+Hummel, s níž dlouhodobě spolupracujeme.

 

NJ pro VG - Mgr. Lenka Sochorová

Kroužek němčiny pro VG můžeme nabídnout za nižší cenu díky příspěvku firmy Mann+Hummel, s níž dlouhodobě spolupracujeme.

 

PES REX - Mgr. Hana Polanecká

Kroužek určený nadšencům nižšího gymnázia od primy do kvarty, které baví matematika, umí číst, dovedou se soustředit a udržet pozornost.  Pokusíme se rozvíjet logické uvažování, postřeh, matematický důvtip v úlohách či hrách, na které v hodinách není čas ani příležitost. Kroužek může sloužit též jako příprava na různé matematické soutěže.

 

Poznáváme zvířata - Ing. Miriam Dufková

Účastníci se budou učit, jak se správně starat o zvířata. Důraz bude kladen na praktické dovednosti.

 

Příprava na přijímací zkoušky Che / Bi  pro 4. A a VIII. - Mgr. Martin Bohuslav, Mgr. Jana Hintenausová

Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ. Chemie a biologie se budou střídat a s nimi i lektoři.

 

Příprava na přijímací zkoušky Che / Bi  pro 3. A a VII. - Ing. Miriam Dufková

Zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ. Chemie a biologie se budou střídat.

 

Příprava na TSP – Mgr. Hana Polanecká

Příprava na přijímací zkoušky na VŠ zaměřené hlavně na  Testy studijních předpokladů (TSP), ale podíváme se i na Obecných studijních předpokladů (OSP).

 

Psaní všemi deseti

Výuka psaní na počítači všemi deseti prsty. Tato dovednost vám pomůže psát rychleji bez toho, abyste se museli dívat na ruce.

 

Sportovní hry - Mgr. Karel Dobrovolný

Tento kroužek bude zaměřet zejména na míčové hry (fotbal, florbal, basketbal...), ale dle zájmu se dostane i na dovednostní hry.

Podle zájmu se otevře buď kroužek sportovních her, nebo kroužek volejbalu pro VG.

 

Želví grafika – Imagine – Mgr. Lucie Malachová

Pomocí malé želvičky se v tomto kroužku můžete naučit zjednodušeným základům programování. Doporučeno pro žáky NG.

 

Kroužky s poznámkou „šablony“ budou otevřeny zdarma, pokud bude přihlášeno minimálně 6 zájemců z NG nebo min. 6 zájemců z VG. Pro přihlášené na ně je docházka povinná a nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka řádně omluvena. Jedná se vždy o kroužky trvající 90 minut.