Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2019Otevřené kroužky ve školním roce 2019/2020
Otevřené kroužky ve školním roce 2019/2020

Otevřené kroužky ve školním roce 2019/2020

1. 10. 2019

Z nabízených kroužků byly otevřeny následující.