Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2016
Home Aktuality 2019Poznávací exkurze Drážďany-Berlín-Postupim
Poznávací exkurze Drážďany-Berlín-Postupim

Poznávací exkurze Drážďany-Berlín-Postupim

27. 4. 2019

Ve dnech 24. – 27. dubna jsme se vydali na poznávací exkurzi do Berlína. 

Poznávací exkurze – Drážďany – Berlín – Postupim

Ve dnech 24. – 27. dubna jsme se vydali na poznávací exkurzi do Berlína. 

Naší první zastávkou byly Drážďany, kde jsme strávili příjemný den prohlídkou historického jádra. Obdivovali jsme jedinečný kostel Frauenkirche  a procházeli se nádvořím Zwingeru. Na vyhlídkové terase na hradbách jsme si užívali pohled na sluncem zalité Labe a pochutnávali si na Bratwurst.

Druhý den jsme nejdříve zamířili do Postupimi. Čekala nás zde především prohlídka zámku Cecilienhof, kde se v roce 1945 konala Postupimská konference o poválečném uspořádání Německa a Evropy.

Následovala procházka parkem zámku Sanssouci a přejezd do západního Berlína, kde jsme strávili zbytek dne. Působivá byla především návštěva nádraží Grunewald, odkud vyjížděly transporty židů do koncentračního tábora v Osvětimi.  Na Třídě Kurfürstendamm jsme navštívili torzo Pamětního kostela císaře Viléma a v osobním volnu nakoupili suvenýry pro naše rodiny.

Třetí den jsme hned ráno vyrazili objevovat Východní Berlín. Nejprve jsme zamířili ke zbytkům zdi, která až do roku 1989 rozdělovala Berlín. Následovala prohlídka Braniborské brány, budovy Říšského sněmu, Berlínského dómu, Pergamonského a Egyptského muzea a dalších pamětihodností. Během příjemné plavby po Sprévě a v osobním volnu jsme načerpali síly a vydali se na další prohlídku města. V pozdním odpoledni jsme vyjeli na vyhlídkovou terasu televizní věže a obdivovali toto znovuvybudované a krásně zelené město i z ptačí perspektivy.

Naši návštěvu Berlína jsme zakončili na Postupimském náměstí. Plni dojmů a nových poznatků jsme se po setmění vydali na cestu domů.  Věříme, že na společně prožité chvíle budeme všichni dlouho a rádi vzpomínat.

Mgr. Daniela Budějovská, Mgr.  Lenka Sochorová