Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2019Výsledky přijímacího řízení 2019
Výsledky přijímacího řízení 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019

29. 4. 2019

Výsledky přijímacího řízení čtyřletého a osmiletého studia jsou zveřejněny v přiložených souborech a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

 

 

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 15. 5. 2019. Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

Nepřijatí uchazeči si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři zástupců školy dne 29. 4. od 11 do 17 h,  30. 4. a 2. 5. 2019 od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a současně podat odvolání, popřípadě se poradit o dalších možnostech postupu. Odvolání proti nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 3. 5. 2019 odeslána poštou.

Pokud jste se umístíli pod čarou, nenechte se odradit, tímto přijímací řízení nekončí. Umístění uchazeče pod čarou, nemusí v konečném důsledku znamenat nepřijetí! Vzhledem k systému jednotné přijímací zkoušky a kapacitním možnostem škol, na které jste podali přihlášku, je velmi pravděpodobné, že Vaše žádost o odvolání bude úspěšná. Odvolání není za daných okolností mimořádným prostředkem, ale standardní součástí přijímacího řízení.

Postup přijímacího řízení je také možno konzultovat na telefonu 734 482 097 s Ing. Matějkovou.