Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2019Nová telefonní čísla do školy
Nová telefonní čísla do školy

Nová telefonní čísla do školy

31. 5. 2019

Od 1. 6. máme změněná telefonní čísla. Dovoláte se přímo do kabinetů. Podrobné informace najdete na našich webových stránkách v Kontaktech.

Současně je hlavní vchod přemístěn na své původní místo z nádvoří (vstup přes galerii), kde se nachází vrátník. Na vrchním panelu tohoto vrátníku je klasické zvonkové tlačítko, které vás spojí do konaceláře. 

Prostřední panel je dotykový displej, který po rozklinutí obsahuje kontakty  do jednotlivých kabinetů, kam je možné přímo zazvonit.