Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2019Znovu jsme se stali úspěšnými řešiteli ekologické olympiády
Znovu jsme se stali úspěšnými řešiteli ekologické olympiády

Znovu jsme se stali úspěšnými řešiteli ekologické olympiády

25. 10. 2019

Ve dnech 23. 10. – 25. 10. se vybraní studenti zúčastnili krajského kola ekologické olympiády v Čeřínku u Jihlavy.

Znovu jsme se stali úspěšnými řešiteli ekologické olympiády

Ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2019 se vybraní studenti Katolického gymnázia Třebíč zúčastnili krajského kola ekologické olympiády v Čeřínku u Jihlavy. Tématem letošního ročníku bylo znečištění půdy, vody a ovzduší. Naši školu reprezentovali: Renata Jurková (VII), Julie Šislerová  (VI) a Kryštof Janíček (3. A). První den nás čekal úvodní test a poté poznávačky vodních živočichů a různých druhů vod. Hodně informací o znečištění ovzduší jsme se dozvěděli na přednášce MUDr. Miroslava Šuty. Po večeři jsme si vyzkoušeli senzorickou analýzu vody s profesionální senzoričkou Veronikou Vospělovou.

Druhý den jsme dostali zadání terénního úkolu a vyrazili na odběr vzorků vody. Jeden jsme odebírali i z opuštěného lomu. Ve vodě jsme určovali živočichy a rostliny, dále jsme pak ve vodě stanovovali fosforečnany, amoniak, dusičnany, tvrdost, vodivost, pH a teplotu. Odpoledne následovala malá maturita a obhajovali jsme svůj ekotoxikologický test. Večer po setmění jsme se učili rozeznávat různá souhvězdí na obloze.

V pátek po snídani jsme vyšli na exkurzi do místního rašeliniště. Voda byla jen po kotníky. Na vlastní nohy jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když se země pod vámi houpe. Letos jsme se znovu stali úspěšnými řešiteli a získali jsme 68 bodů ze sta a celkově jsme se umístili na pátém místě. Kromě nových informací jsme si také odnesli spoustu inspirace a zážitků.

Všem účastníkům děkuji!

                                                                                                                                         Mgr. Martin Bohuslav