Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2020Informace MŠMT
Informace MŠMT

Informace MŠMT

3. 3. 2020

Informace MŠMT pro školy ke koronaviru.

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. 

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru