Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2020Krajské kolo Wolkerova Prostějova
Krajské kolo Wolkerova Prostějova

Krajské kolo Wolkerova Prostějova

27. 5. 2020

V krajském kole nás reprezentoval Jan Míšek.

Krajské kolo Wolkerova Prostějova  

Opatření kolem aktuální situace se zmírnila a přišlo mi, že se přece jen krajské kolo Wolkerova Prostějova bude konat. Po rozvaze jsem se nakonec odhodlal a soutěže jsem se 27. 5. 2020 zúčastnil. Celá akce se konala v Brně v DDM Lužánky. Z velkého počtu soutěžících v naší kategorii, kterých mělo být několik desítek, se vyklubalo, díky aktuální situaci, sedmero statečných. Tím ale krácení neskončilo. Po příjezdu jsme se dozvěděli, že další tři lidé účast na poslední chvíli odřekli, a zůstali jsme jen čtyři. Což možná vedlo k rychlému spřátelení se se zbytkem účinkujících navzájem.

O půl jedné jsme byli nastoupeni k úvodnímu rozmluvení a rozdýchání. Díky přátelskému přístupu panovala ještě lepší atmosféra, pomalu jsem ztrácel pocit nervozity a naopak jsem se na své vystoupení těšil. Tři z nás měli připravenu prózu. Já se svým autorským textem, jeden text od Haliny Pavlovské a Karla Čapka a do protipólu se postavila báseň od Antonína Sovy. Na řadu jsem přišel jako třetí. Po dokončení jednotlivých výstupů panovalo lehké napětí a čekání na verdikt poroty. Usedli jsme společně do kroužku, ta si nás postupně rozebrala jako stavbu - kámen po kameni, verš po verši, slovo od slova. Všichni jsme se dočkali pozitivních reakcí, ale také připomínek. Vždy ale dávaly smysl a naopak člověku vysvětlily, proč a na kterých pasážích ještě zapracovat. Mezi postupující do celostátního kola se dostala slečna s prózou od Karla Čapka a jediná báseň od Antonína Sovy.

To, že jsem nepostoupil, mě nijak nemrzí. Naopak jsem rád, vím teď, na čem zapracovat, a také jsem si přivezl další příjemný zážitek. A alespoň takto dálkově ještě jednou gratuluji soutěžícím a nyní také mým novým přátelům. Doufám, že se opět někdy střetneme s hlavami nabitými texty a budeme se při tom opět skvěle bavit. 

                                                                                                                                            Jan Míšek, 3. A