Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2020Recitační soutěž
Recitační soutěž

Recitační soutěž

4. 2. 2020

V úterý 4. 2. 2020 se v aule naší školy konalo již tradičně školní kolo recitační soutěže.

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 4. 2. 2020 se v aule naší školy konalo již tradičně školní kolo recitační soutěže. Letos se do přednesu zapojilo 16 studentů, kteří byli rozděleni do tří kategorií, dvě kategorie jsou určeny nižšímu gymnáziu a jedna vyššímu. Studenti přednášeli úryvky z poezie, prózy, dokonce zazněl i monolog z filmu. Všechny výkony recitátorů byly opravdu na vysoké úrovni, a to jak výběrem textů, tak jejich uchopením. Přednes hodnotila porota ve složení: Michaela Avkovská, Bohdana Březková, Drahomír Havlíček, Markéta Nekudová a Helena Průžová.

Zde jsou výsledky  

  • nižší gymnázium, kategorie I: 

1. Kryštof Nekuda, prima

2. Štěpán Kubík, sekunda                       

3. Tereza Budějovská + Ester Marečková, prima

 

  • nižší gymnázium, kategorie II:

1. Kryštof Podlešák, kvarta

2. Johana Váňová, kvarta

 

  • vyšší gymnázium:

1. Anja Grznárová, kvinta

2. Kvido Kratochvíl, sexta

3. Jan Míšek, 3. A + Eliška Kostková, sexta

                   

Ocenění studenti z nižšího gymnázia postupují do okresního kola, které se koná 20. 3. 2020. Soutěžící z vyššího gymnázia předvedou svůj um v úterý 11. 2. 2020 v okresním kole Wolkerova Prostějova v hudebním sále Městské knihovny Třebíč.  

Děkuji všem recitátorům za jejich výkony a držím jim palce v následujících kolech!!! Děkuji také porotě za jejich názory, pomoc a hodnocení.

                                                                                                                       Michaela Avkovská