Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2020Školní rok 2020/2021
Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021

1. 9. 2020

V 8 hod mše svatá v kostele Proměnění Páně na Jejkově.

Po skončení mše proběhnou třídnické hodiny v kmenových učebnách.