Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2020Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

23. 6. 2020

Každoročně Kraj Vysočina oceňuje žáky a studenty, kteří dosahují mimořádných výsledků ve svých oborech (humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém a sportovním), věnují se různým mimoškolním aktivitám a zároveň svůj talent a nadání cíleně rozvíjí.

Ze všech přihlášených bylo letos odbornou porotou nominováno pouze 5 nejlepších v každém oboru. Za přírodovědný obor v kategorii základních škol byl jedním z nominovaných Jáchym Šisler z tercie. Za přírodovědný obor v kategorie středních škol byla jednou z nominovaných Eva Feldbabelová ze 2. A. Oba byli pozvaní na slavnostní ceremoniál do Žďáru nad Sázavou za přítomnosti vzácných hostů, mezi nimiž byla např. radní Kraje Vysočina Jana Fialová, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk a další. Celý večer byl proložen krásným kulturním programem a po jeho zakončení následoval raut pro všechny oceněné a hosty. 

Eva obdržela finanční odměnu a další věcné dary za svou celoroční práci a úspěchy.

Navíc také získala Cenu hejtmana Vysočiny, kterou uděluje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek za zcela výjimečné výsledky v daném oboru:

1. místo v krajském kole Astronomické olympiády 2019/2020 kategorie CD 

4. místo v celostátním pořadí Astronomické olympiády 

36. místo v online mezinárodní Astronomické olympiádě IAO 

2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády 

5. místo v celostátním Matematickém korespondenčním semináři MKS  (červen 2019)

Průběžné 20. místo v celostátním Matematickém korespondenčním semináři MKS   (květen 2020)

19. místo v mezinárodní týmové soutěži Fyziklání, kategorie C 

Postup do krajského kola Matematické olympiády – zatím nevyhodnoceno

Postup do krajského kola Chemické olympiády 

Postup do krajského kola soutěže v informatice Office aréna

8. místo v okresním kole Olympiády z jazyka českého 

3. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Účast v lingvistické olympiádě

Je jedním z organizátorů celostátní fyzikální korespondenční soutěže pro ZŠ Výfuk,

Je jedním z organizátorů celostátní matematické korespondenční soutěže pro ZŠ Pikomat,

Je členkou studentského parlamentu.

 

Irina Feldbabelová