Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2020Výsledky přijímacího řízení 2020 - čtyřleté studium
Výsledky přijímacího řízení 2020 - čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení 2020 - čtyřleté studium

15. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení čtyřletého studia jsou zveřejněny v přiloženém souboru a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

Uchazeči svoje výsledky najdou pod osobním číslem, které jim bylo zasláno písemně i mailem. Není to číslo uvedené v pozvánce k přijímacím zkouškám z Cermatu.

 

 

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 23. 6. 2020. Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

Nepřijatí uchazeči si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři zástupců školy dnes 15. 6. od 14 do 17 h,  16. - 18. 6. od 8.00 do 17.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a současně podat žádost o vydání nového rozhodnutí, popřípadě se poradit o dalších možnostech postupu. Žádost o vydání nového rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 19. 6. 2020 odeslána poštou.

Pokud jste se umístíli pod čarou, nenechte se odradit, tímto přijímací řízení nekončí. Umístění uchazeče pod čarou, nemusí v konečném důsledku znamenat nepřijetí! Vzhledem k systému jednotné přijímací zkoušky a kapacitním možnostem škol, na které jste podali přihlášku, je možné, že Vaše žádost o vydání nového rozhodnutí bude úspěšná. 

Postup přijímacího řízení je možno konzultovat na telefonu 734 482 097 s Ing. Matějkovou.