Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Adaptační kurz primy
Adaptační kurz primy

Adaptační kurz primy

10. 9. 2021

Co se dá stihnout za 4 dny? Navázat nová přátelství, blíže poznat třídní učitelku či spirituála, vyzpovídat pana ředitele, zažít spoustu zajímavých aktivit, hrát fotbal, přehazku a legendární vláčky, lovit živočichy v rybníce, opékat buřty, vyrábět masky, připomenout si základy první pomoci, hrát divadlo, zpívat.

Adaptační kurz primy

V úterý 7. září se žáci primy sešli na parkovišti u zimního stadionu, aby se společně vydali na adaptační kurz. Ještě se skoro neznali, a proto se některým možná nechtělo trávit čtyři dny s neznámými vedoucími v neznámém prostředí.

Dojeli jsme do Velkého Újezdu a ubytovali se na faře. Hned při příchodu na faru čekala všechny aktivita, při níž prozkoumali faru i nejbližší okolí a seznámili se se všemi dospělými členy týmu. Po celou dobu adapťáku měla dítka dost úkolů, soutěží i poznávacích aktivit a čtyři dny utekly velice rychle. Teď už má každý primán 29 nových kamarádů – spolužáků.

Poděkování za přípravu adapťáku patří Vítkovi, Honzovi, Monice, Hance i Vojtovi.

A co se nejvíc líbilo?

„Adapťák mě moc bavil. Jsem ráda, že jsem si tam našla hodně kamarádů. Líbilo se mi, že tam bylo hodně aktivit.“

„Na adaptačním kurzu mě nejvíc bavil fotbal a program. Programové bloky byly běhací, ale i klidné a nebo jsme zpívali. Při fotbale jsem si vždy moc užil a zaběhal si.“

„Líbily se mi ranní mše a rozcvička a také, jak jsme lovili živočichy. Strašně mě bavila přehazka a vyrábění masek.“

„Na adaptačním kurzu jsem si užil všechny aktivity. Nejvíc se mi líbila hra, ve které jsme stavěli železnici spojující různá města. Můj tým byl třetí.“

„Na adapťáku se mi líbilo, že jsme ráno mohli chodit na mše. A když mše nebyla, nechal pan farář kostel otevřený a my jsme se tam mohli jít pomodlit.“

„Na adapťáku se mi líbilo, že jsme se seznámili. Líbilo se mi opékání buřtů.“

„Adapťák byl super. Moc dobře tam vařili a program byl taky super.“

„Nejvíc se mi líbilo lovení živočichů, protože jsme chytili dobré úlovky.“

„Na adapťáku se mi nejvíc líbila hra čmelák, A líbila se mi večerní mše. Celý adapťák mě moc bavil.“

„Hodně se mi líbilo jídlo kuchařky Hanky. Našel jsem si nové kamarády.“

„Na adapťáku se mi nejvíc líbilo, jak jsme poslední večer ve skupinách hráli divadlo.“

„Líbilo se mi, že jsem se poznala se spolužáky. Bavily mě hry venku. Škoda, že nebyla stezka odvahy.“

Mgr. Lenka Zerzová