Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Duchovní obnova
Duchovní obnova

Duchovní obnova

3. 10. 2021

Po covidové pauze proběhla další duchovní obnova.

Podzimní duchovní obnova studentů v Kostelním Vydří

Ve čtvrtek (30. 9.) večer jsme se sešli se studenty našeho gymnázia na tradiční duchovní obnově, tentokrát zaměřené na modlitbu. DO vedl náš spirituál otec Vojtěch Loub, který nás motivoval k soukromé i společné modlitbě, práci ve skupinkách a hlavně k setkání s naším Tvůrcem. Celý program vrcholil v kapli sv. Eliáše večerní přímluvnou modlitbou. Při nedělní mši svaté jsme byli účastníky biřmování 26 biřmovanců.

Po covidové pauze se sešlo 18 studentů. Bratři karmelitáni nám poskytli skvělé zázemí a přálo nám i počasí. V sobotu večer nás navštívil pan ředitel. Každý ze zúčastněných studentů, které vidíte na fotografiích, vám jistě rád poskytne bližší informace.

Další duchovní obnova proběhne ve dnech 31. 3.–3. 4. 2022

                                                                                                        Mgr. Eva Šplíchalová