Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Erik postupuje do finále Logické olympiády
Erik postupuje do finále Logické olympiády

Erik postupuje do finále Logické olympiády

5. 11. 2021

V pátek 5. 11. se konalo krajské kolo Logické olympiády.

Erik postupuje do finále Logické olympiády

V pátek 5. listopadu se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo krajské kolo 14. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Ve třech věkových kategoriích se utkalo asi 130 regionálně nejúspěšnějších soutěžících, kteří v nominačním kole obstáli v konkurenci 2000 dětí z celého kraje.

V kategorii B (2. stupeň ZŠ) nás reprezentovali hned čtyři žáci a všichni z tercie. Erik Neugebauer si poradil s úlohami nejlépe a s přehledem zvítězil. Krásné 7. místo v nabité konkurenci obsadil Prokop Roleček, 8. místo Radim Bobek a 27. místo František Farsa.

Mezi středoškoláky (kategorie C) jsme měli tři soutěžící, Danielu Sladkou a Jiřího Schreibera z kvinty a Václava Hesse ze septimy. Všichni jsou pravidelnými účastníky krajského kola. I když letos nedosáhli tak významného úspěchu jako jejich mladší kamarádi, může nás těšit 10. místo Václava, 13. místo Jirky a 35. místo Daniely. Rozhodně mají šanci v příštím roce opět zabodovat.

Krajští vítězové budou reprezentovat Vysočinu na celostátním kole Logické olympiády, které se uskuteční 29. listopadu v Míčovně Pražského hradu. Z důvodů zhoršení epidemické situace je celostátní kolo přesunuto na květen 2022. Přejme Erikovi hodně úspěchů a dobrých nápadů do dalšího kola.

Soutěž je podpořena Nadací The Kellner Family Foundation, školou Open Gate a MŠMT. 

Soutěž Logická olympiáda je založena na logických úlohách, nerozhodují zde naučené znalosti, ale přirozené rozumové schopnosti. Olympiáda si klade za cíl jak odhalovat skryté talenty a pěstovat v žácích samostatné a kreativní myšlení, tak upozorňovat veřejnost na to, že tento typ myšlení je prospěšný celé společnosti a měla by mu být věnována náležitá pozornost.

Mensa je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má přes 5 900 členů. Zabývá se mimo jiné vzděláváním dětí, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, organizuje Logickou olympiádu, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Mgr. Hana Polanecká

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/logicka-olympiada-2021-zna-viteze-krajskych-kol-40377426