Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Informace k přijímacím zkouškám
Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám

16. 4. 2021

Jednotné přijímací zkoušky jsou z rozhodnutí MŠMT posunuty na termíny:

3. - 4. 5. 2021 - uchazeči o čtyřleté studium

5. - 6. 5. 2021 - uchazeči o osmileté studium.

 

Pozvánka s informacemi k přijímacímu řízení byla odeslána zákonným zástupcům uchazečů a uchazečům e-mailem dne 16. 4. 2021. 

 

 

 

Nutnou podmínkou účasti žáka na jednotné přijímací zkoušce v řádném termínu je, že nemá žádné příznaky onemocnění Covid-19 a zároveň má také potvrzení o negativním výsledku testu na toto onemocnění. V případě nemoci nebo nepředložení dokladu o negativním výsledku testu na onemocnění Covid-19 se uchazeč nemůže přijímací zkoušky v řádném termínu zúčastnit. Pokud však svoji neúčast písemně do 3 dnů omluví řediteli školy, může konat zkoušku v náhradním termínu (2. a 3. června 2021).

 

Na přijímací zkoušky si s sebou přineste:

 • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (vytištěnou).
 • Potvrzení o negativním výsledku testu na onemocnění Covid-19, které není starší než 7 dnů. Musí se jednat o potvrzení vydané vaší základní školou, která má povinnost toto testování provést. Potvrzení si po jeho kontrole z naší strany budete moci ponechat.
 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  • a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  • c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 • Respirátor min. třídy FFP2 nebo chirurgickou roušku (podle aktuálně platných opatření ministerstva zdravotnictví).
 • Povolené pomůcky ke zkoušce z M a ČJL (najdete na pozvánce).