Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Výsledky přijímacího řízení 2021 - po náhradním termínu
Výsledky přijímacího řízení 2021 - po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení 2021 - po náhradním termínu

14. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení osmiletého studia po náhradním termínu jsou zveřejněny v přiloženém souboru.

Uchazeči najdou svoje výsledky pod evidenčním číslem, které bylo uvedeno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

 

 

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 28. 6. 2021. Současně prosíme přijaté uchazeče, kteří nechtějí studovat na Katolickém gymnáziu Třebíč, aby nám svoje rozhodnutí sdělili také co nejdříve.

Uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu a nebyli přijati, si mohou převzít osobně rozhodnutí ředitele o nepřijetí v kanceláři zástupců školy dnes 14. 6. od 13 do 16 h,  15. 6. od 8.00 do 16.00 h. V tyto dny lze také nahlédnout do podkladů rozhodnutí a současně podat odvolání. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je nutné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 16. 6. 2021 odeslána poštou.

Postup přijímacího řízení je možno konzultovat na telefonu 734 482 097 s Ing. Matějkovou.