Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Konverzace s rodilou mluvčí
Konverzace s rodilou mluvčí

Konverzace s rodilou mluvčí

8. 10. 2021

V letošním roce mohou studenti konverzovat s rodilou mluvčí i v hodinách německého jazyka.

Konverzace v německém jazyce s rodilou mluvčí 

V letošním školním roce dochází pravidelně do některých tříd rodilá mluvčí paní Anna Pejchal. Studenti mají možnost seznámit se s "rakouskou" výslovností i slovní zásobou. Hodiny jsou vedeny v přátelském a hravém duchu. 

Děkujeme paní Pejchal za její nasazení a studentům přejeme viel Spaß beim Lernen!

                                                                                                       Mgr. Daniela Budějovská