Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Kroužky ve školním roce 2021/2022
Kroužky ve školním roce 2021/2022

Kroužky ve školním roce 2021/2022

15. 10. 2021

Kroužky se rozběhly, ale pokud máte zájem, můžete se ještě přidat mezi nás!

BIOLOGICKÝ KROUŽEK – Mgr. Jana Hintenausová/pro NG - náplní kroužku určeného žákům nižšího gymnázia bude: mikroskopování, biologické pokusy a úkoly v terénu, poznávání rostlin a živočichů + prohloubení znalostí na biologickou olympiádu. Kroužek bude probíhat v 1. pololetí 2 hodiny týdně.

CHEMICKÝ KROUŽEK – Mgr. Kateřina Myslíková/Mgr. Martin Bohuslav - náplní kroužků bude především provádění pokusů přímo studenty, bude se jednat o pokusy efektní, podle návodů z různých knížek, nebo třeba z Karlovy univerzity, které se jistě budou líbit. Dále se také budou provádět pokusy vztahující se k chemické olympiádě, pár analytických pokusů, kde budeme zjišťovat přítomnost látek ve vzorku, popřípadě stanovovat jejich množství. Při některých pokusech budeme využívat moderní analytický systém PASCO a měření zaznamenávat přímo počítačem. Studenti se také naučí orientovat se v laboratoři, připravovat si aparatury, roztoky a mnoho dalšího...

ITALŠTINA PRO POKROČILÉ - Mgr. Paula Torresan - kroužek je primárně určený pro žáky, kteří do něj chodili v loňském roce. Pokud by se chtěl někdo nový připojit do pokročilých, je potřeba se nejdříve domluvit s lektorkou, zda by jeho účast v kroužku měla smysl.

KERAMICKÝ KROUŽEK – Dáša Vlčanová Proběhne celkem 9 lekcí (1 lekce - 60 min). V ceně je veškerý materiál. Z kroužku si odnesete 6 výrobků (dvě hodiny se vyrábí, ve třetí hodině se glazují 2 výrobky).

KLUB KOMUNIKACE V ANGLIČTINĚ – Mgr. Dana Seitlová/vhodné pro V, VI, 1. A a 2.A - Katolické gymnázium se v roce 2017 stalo partnerskou školou P.A.R.K Cambridge Exam Centre, které je autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English. Bližší informace na www.zkouskypark.cz Náplní tohoto kroužku bude prohloubení znalostí a jazykových dovedností zejména pak komunikace, které jsou potřeba k úspěšnému zvládnutí těchto zkoušek.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER pro NG - Zdeněk Žanda - v klubu budeme zejména prostřednictvím různých typů deskových her rozvíjet logické a strategické myšlení účastníků. U některých her si vysvětlíme i různé možnosti strategií a tipy pro hraní. Zájemci se mohou těšit i na únikové hry.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER pro VG - Zdeněk Žanda - v klubu se budeme zaměřovat na delší hry zaměřené na příběh, spolupráci nebo strategii.

PES REX – Zdeněk Žanda - kroužek určený nadšencům nižšího gymnázia od primy do kvarty, které baví matematika, umí číst, dovedou se soustředit a udržet pozornost. Pokusíme se rozvíjet logické uvažování, postřeh, matematický důvtip v úlohách či hrách, na které v hodinách není čas ani příležitost. Kroužek může sloužit též jako příprava na různé matematické soutěže.

POZNÁVÁME ZVÍŘATA - Ing. Miriam Dufková - účastníci se budou učit, jak se správně starat o zvířata. Důraz bude kladen na praktické dovednosti.

PROGRAMOVÁNÍ CHYTRÉ ELEKTRONIKY – Lukáš Jeřábek - programování hardwarových modulů arduino se dnes ve světě stává doslova hitem. Ukážeme si, jak snadno si můžeme i doma sestavit různá zařízení připojené k internetu. Od ovládání osvětlení, měření teploty, po detekci přítomnosti osob v místnosti. Závěrem si vytvoříme chytrý květináč. Sám se zalije, sám nás upozorní, že je naší rostlince zima a předá spoustu dalších informací.

S MATEMATIKOU NA GYMNÁZIUM PRO 5. a 9. ROČNÍKY ZŠ – Pavel Jabůrek - více než 20 setkání po 60 minutách, která vám pomohou připravit  se na přijímací zkoušky na gymnázium.

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z CHE pro 4. A a VIII - Ing. Miriam Dufková - zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

PŘIPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ Z BI pro 4. A a VIII - Mgr. Jana Hintenausová - zejména pro budoucí mediky je tu možnost více se připravit na přijímací zkoušky na VŠ.

PŘÍPRAVA NA TSP – Mgr. Jana Hintenausová - příprava na přijímací zkoušky na VŠ zaměřené hlavně na Testy studijních předpokladů (TSP), ale podíváme se i na testy Obecných studijních předpokladů (OSP).

PSANÍ VŠEMI DESETI – Zdeněk Žanda - výuka psaní na počítači všemi deseti prsty. Tato dovednost vám pomůže psát rychleji bez toho, abyste se museli dívat na ruce.

REPETITORIUM Z MATEMATIKY – Mgr. Hana Polanecká - opakování učiva matematiky se zaměřením na přípravu k maturitě.

TANEČNÍ KROUŽEK – Zdeněk Žanda - základy společenských (waltz, valčík, foxtrot, quickstep, tango, cha-cha, jive, rumba…), country a izraelských tanců. Improvizace v páru. Zvedané a padané figury. Program je možné přizpůsobit dle zájmu.

ŠPANĚLŠTINA – Mgr. Karel Rymeš - kroužek španělštiny je určen jak začátečníkům, tak i pokročilým.

ZA OBJEKTIVEM – Boris Kjulleněn - fotografování není jenom o tom zmáčknout v ten správný okamžik spoušť. Důležité jsou i faktory kde, kdy, v jakém osvětlení… Nedílnou součástí výsledných fotografií je i jejich úprava v počítači. Jak na to se dozvíte v tomto kroužku