Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Lukášův úspěch v IluStory!
Lukášův úspěch v IluStory!

Lukášův úspěch v IluStory!

6. 11. 2021

lluStory je soutěž o nejlepší příběh k předem dané ilustraci.

Lukášův úspěch v IluStory!

lluStory je nová soutěž, která vznikla v roce 2020. Založila ji Knihovna Akademie věd ČR a nahradila sérii tvůrčích workshopů zaměřených na práci s ilustracemi a tvorbu příběhů, protože se z důvodu pandemické situace nemohly pořádat. Soutěží se tedy o nejlepší příběh k předem dané ilustraci.

Letos se IluStory zúčastnilo 276 mladých spisovatelů, vloni 176. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: první je pro účastníky do 15 let a druhá nad 15 let. V mladší kategorii byl průměrný věk 13 let a ve starší 23 let. Celkem bylo oceněno 6 soutěžících v obou kategoriích. Já jsem se v mladší kategorii umístil na 3. místě. Předávání cen se uskutečnilo 6. 11. od 15:00 v Praze v sále Knihovny Akademie věd ČR. Na začátku nás přivítala paní ředitelka a řekla nám něco o soutěži, poté nás představila porotě. Nejprve se předávaly ceny za 4. - 6. místo, poté za 3. místo a nakonec 2. a 1. místo. 

Hlavními cenami kromě diplomu byly poukázky v různých hodnotách do knihkupectví Academia a každý ještě dostal tašku s tričkem a hrnkem IluStory, zápisníkem, záložkami a různými drobnostmi. Poté jsme byli pozváni na malé pohoštění a prohlídku knihovny. Byl jsem velmi šťastný a zároveň jsem měl trému, protože při předávání mi podali mikrofon a měl jsem říct něco ke své povídce, tak jsem nějak odpověděl a taťka (který tam se mnou byl) mi řekl, že to mělo hlavu a patu. Poté už jsem byl jen spokojený a šťastný a těšil jsem se, až si doma prohlédnu vše, co jsem v Praze získal, a až se ve škole "pochlubím" spolužákům.

Jsem velmi rád, že jsem se umístil tak dobře a že jsem se mohl zúčastnit a děkuji moc paní profesorce Avkovské, že mi v rámci volitelné češtiny dala možnost přihlásit se do literární soutěže.

                                                                                                                   Lukáš Lojda, sekunda

 

Já moc děkuji Lukášovi za výborný příběh a gratuluji mu k úspěchu! Děkuji také jeho spolužákům, kteří se do soutěže zapojili se svými skvělými texty!

                                                                                                                            Míša Avkovská