Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Patrik Kašpárek v celostátním kole FO
Patrik Kašpárek v celostátním kole FO

Patrik Kašpárek v celostátním kole FO

30. 3. 2021

Fyzikální olympiáda zná své vítěze.

Patrik Kašpárek v celostátním kole fyzikální olympiády

Patrik Kašpárek reprezentoval naši školu v celostátním kole fyzikální olympiády, která díky epidemické situaci probíhala ve dvou dnech 10. - 11. března 2021 online způsobem.

Ústředního kola se nakonec zúčastnilo 47 soutěžících z celého Česka. I přes ztížené podmínky kvůli nutnosti dohledu prostřednictvím videocallu a skenování vyřešených úloh si vedli velmi dobře.

První den soutěžící řešili teoretické úlohy, kde se jako nejobtížnější ukázala úloha s cívkami zapojenými do čtyřstěnu, ale i přesto z ní pět řešitelů získalo plný počet bodů.

Druhý den čekala soutěžící úloha experimentální, která musela být pojata netradičně a to tak, že studenti měřili vzdáleně prostřednictvím webové aplikace. K dispozici měli virtuální digitální multimetr a měli za úkol odkrýt obsah černé skříňky se třemi zdířkami.

I když Patrik skončil na 34. místě, je skutečnost, že se svou pílí a vědomostmi probojoval až do celostátního kola skvělá a věříme, že se i v dalších letech najdou studenti našeho gymnázia, kteří na jeho úspěchy dokáží navázat.

Patrikovi přejme i nadále hodně zdaru nejen u nadcházející maturitní zkoušky, ale i při dalším studiu na vysoké škole.

 

Ing. Mgr. Vít Feldbabel