Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2021Talent Vysočiny 2021
Talent Vysočiny 2021

Talent Vysočiny 2021

22. 6. 2021

V Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou se konalo slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny 2021.

Naši studenti a Talent Vysočiny 2021

V úterý 22. června se konalo v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ceny Talent Vysočiny 2021 a Ceny hejtmana Kraje Vysočina 2021. Odborná komise letos nominovala na cenu Talent Vysočiny 64 žáků a studentů v pěti oborech. Ocenění je určeno žákům a studentům z celého Kraje Vysočina a je ohodnocením jejich nadání, talentu, ale také píle, pracovitosti, cílevědomosti a snahy dosáhnout úspěchu v určitém oboru. Cena hejtmana Vysočiny je určena žákům či studentům oceněným cenou Talent Vysočiny.

Z naší školy byli mezi nominovanými Patrik Kašpárek (VIII) a Eva Feldbabelová (3. A) v přírodovědném oboru, Lukáš Matějek (VIII) v humanitním oboru a Lenka Kolomazníková (VII) v uměleckém oboru. Tito studenti však mají velký rozsah svých zájmů a nejsou úspěšní pouze v jedné oblasti. 

Patrik soutěží zejména v přírodovědných, ale i v humanitních oborech. Zajímá se o fyziku a astrofyziku, svůj zájem a talent zúročil v konstruování difúzní mlžné komory s chladícím okruhem v rámci ročníkové práce. V průběhu celého roku 2020 se zúčastnil studentské stáže Otevřená věda, při níž si rozvinul znalosti vysokoškolské matematiky a základy v programu Wolfram Mathematica. Dále soutěžil s vynikajícími výsledky ve Fyzikálním korespondenčním semináři FYKOS. Absolvoval dvoutýdenní soustředění Táňa, konané Ústřední komisí Fyzikální olympiády pro 25 nejlepších řešitelů Fyzikální olympiády v kategorii B a C za minulý školní rok; v březnu 2021 se zúčastnil ústředního kola Fyzikální olympiády kategorie A. Dlouhodobě pomáhá organizovat celostátní fyzikální korespondenční seminář Výfuk pro základní školy.

Eva exceluje v přírodovědných oblastech, zajímá se také o fotografii a jiné humanitní obory, například žurnalistiku. V červenci 2020 absolvovala dvoutýdenní stáž v Ondřejově ve sluneční patrole Astronomického ústavu Akademie věd ČR, kde se seznámila se solarografií, s níž nyní experimentuje. Ve své ročníkové práci Spektrální měření teploty a rychlosti mikroturbulence v protuberanci se zaměřila na zpracování dat z ondřejovského spektrografu. Aktivně je zapojená do projektu „Dotkni se vesmíru“, jehož cílem je vypustit vlastní školní stratosférický balón. Vynikajících výsledků dosáhla i v mnoha soutěžích: v září 2020 se zúčastnila online mezinárodní Olympiády v astronomii a astrofyzice GeCAA (Global e-Competition on Astronomy and Astrophysics) určené starší kategorii (než do které Eva spadá); dále se účastnila celostátního kola Astronomické olympiády, krajského kola Matematické olympiády, zvítězila v krajském kole Fyzikální olympiády, obsadila 3. místo v kategorii B celostátní soutěže „Příroda objektivem“. A stejně jako Patrik je jedním z organizátorů celostátní fyzikální korespondenční soutěže Výfuk pro základní školy.

Lukáš se úspěšně účastní soutěží v humanitních i přírodovědných oborech. Za uplynulé období to bylo: celostátní kolo České lingvistické olympiády, krajské kolo Dějepisné olympiády, krajské kolo Středoškolské odborné činnosti v oboru Fyzika s prací na téma „Filmová dozimetrie v radioterapii“, krajské kolo Astronomické olympiády. V květnu 2021 absolvoval Jadernou maturitu – odbornou stáž v Jaderné elektrárně Dukovany. Svůj talent věnuje nejenom studiu, ale také dobrovolnické činnosti ve skautském oddíle. Aktivně působí 12 let v organizaci Junák - český skaut, z. s. Na pozici zástupce vedoucího oddílu organizuje pravidelné týdenní schůzky, několikrát ročně zajišťuje víkendové akce, spoluvytváří roční plán činnosti oddílu. Komunikuje s rodiči prostřednictvím webu a emailu, s institucemi (úřady a orgány státní správy), navrhuje rozpočty a řeší finanční vyúčtování akcí. Na celostátní úrovni je členem pracovního týmu https://odborky.skaut.cz/tym-odborek/, který vytváří odborky, což je výchovný nástroj pro osobní rozvoj skautů a skautek. Nově vznikající odborky metodicky oponuje a prezentuje je na různých větších akcích, píše také články do časopisů.

Lenka je všestranně nadaná studentka s výborným prospěchem ve všech předmětech a širokou škálou mimoškolních aktivit. Věnuje se velice aktivně vlastní literární tvorbě a byla za ni již několikrát oceněna na celostátní úrovni. Pravidelně se účastní jazykových a literárních soutěží. Ve svém volném čase se intenzivně hudbě. Hraje na violoncello a příčnou flétnu. Je autorkou hudebního i výtvarného doprovodu k vlastní rozhlasové hře Terrana, s níž se v rámci Středoškolské odborné činnosti probojovala do celostátního kola v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.

                                                                                                                                         Míša Avkovská