Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2022Adaptační kurz 1. A
Adaptační kurz 1. A

Adaptační kurz 1. A

7. 9. 2022

Na počátku školního roku se pořádají tradiční adaptační kurzy pro nové žáky Katolického gymnázia.

Adaptační kurz 1. A

Na počátku školního roku se pořádají tradiční adaptační kurzy pro nové žáky Katolického gymnázia v Třebíči. Ani tento rok nebyl výjimkou. Z toho důvodu se v pondělí 5. září 2022 všichni noví prváci sešli na parkovišti hned vedle zimního stadionu. Ačkoli toto ráno bylo pro některé z nás ať už unavené, neveselé, chaotické, zvědavé či plné nedočkavosti, všichni jsme společně nastoupili do autobusu, který se rozjel směrem na Velký Újezd u Jemnice.

Sotva jsme dorazili na faru, už jsme byli zapojeni do první aktivity. Ani rozkoukat jsme se nestihli! Pobíhali jsme po faře, plnili úkoly a letmo se rozhlíželi po novém místě. Kromě nových spolužáků nám společnost dělali i instruktoři Julča, Barča a Filip. A k tomu se váže poděkování jak jim, tak i Mgr. Vítku Oplatkovi, P. Vojtěchu Loubovi, třídní učitelce 1. A Mgr. Markétě Nekudové a samozřejmě skvělým kuchařkám Hance a Zdišce. Program byl velmi pestrý, plný pohybových, kreativních a originálních aktivit. Nad některými se člověk i zastavil a zamyslel. Spolupráci se zde nikdo nevyhnul. A co by to bylo za kurz bez první pomoci? Co kdyby se váš nový kamarád začal třeba dusit jednou z buchet, které jsme přinesli z domu od našich maminek?

A pokud bych měla zmínit nějakou aktivitu, které buď mně, nebo všem účastníkům kurzu utkvěla v paměti, rozhodně by to byla cesta vajíčka ke slepici. Chudák slepička Vojta! Ani jedno jediné vajíčko nezůstalo celé! Zbyly jen skořápky...

Adaptační kurz pro 1. A byl skutečně vydařenou akcí. Díky ní jsme se skvěle poznali s novými spolužáky a položili základy dobrých vztahů v naší početné třídě. Nyní se již cítíme na Katolickém gymnáziu v Třebíči jako doma!

Karolína Filipová, 1. A