Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2022Projekty ve výuce německého jazyka
Projekty ve výuce německého jazyka

Projekty ve výuce německého jazyka

24. 6. 2022

V letošním školním roce jsme realizovali spolupráci s rodilými mluvčími, zapojili se do mezinárodního projektu a zařadili kreativní a digitální projekty.

Projekty ve výuce německého jazyka

Studenti tercie a kvinty se zúčastnili mezinárodního projektu Ohne Grenzen, který organizuje Goethe Institut. Projekt spočívá v tom, že se studenti z vybraných škol seznámí v rámci skupiny na Facebooku s jejich vrstevníky z dalších zemí (v našem případě to bylo Maďarsko, Egypt nebo například Indonésie) a následně pokračují podle zaměření projektu a dalších instrukcí – např. reagují na podněty od moderátora diskuse nebo shromažďují otázky, které by chtěli zodpovědět od dalších skupin. Hlavním výstupem bylo v našem případě vytvoření několika videí, ve kterých jsme představovali naši školu, aktivity ve školním klubu a volném čase, naše město, české svátky, tradice a gastronomii nebo třeba také oblíbené počítačové hry.

Kreativitu projevili naši studenti také při projektech realizovaných v grafických programech, např. Canva. Studenti sexty se rozdělili do několika redakcí a zpracovali školní časopis, nejmladší žáci na škole se věnovali oblíbeným osobnostem, vytvořili si pokoj snů, profil svého domácího mazlíčka nebo i fantastické zvíře.

V průběhu roku za námi pravidelně docházela rakouská rodilá mluvčí paní Anna Pejchal a k některým třídám také paní Diana Kroupa, která pochází z Drážďan. Představily nám zajímavá místa v Rakousku nebo složitý německý vzdělávací systém, ale zejména tradice a svátky v obou zemích, takže jsme mohli porovnat s našimi zvyklostmi a zkušenostmi. Během jazykového týdne za námi kromě paní Pejchal zavítali také lektoři z přeshraniční organizace Tandem, kteří pro studenty 3.A a septimy připravili jazykovou animaci. 

Závěrečné hodiny němčiny v tercii patřily receptům a vaření. Skupina paní Budějovské připravila typické rakouské jídlo Kaiserschmarrn (trhanec) a druhá skupina se zúčastnila výzvy „Masterchef Tercie“.

vyučující německého jazyka

 

Odkazy: 

https://www.instagram.com/tv/CfMGndoA4HE/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CfMKeMVgSj1/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/Cfbq7VeAJjS/?utm_source=ig_web_copy_link