Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2023Geografické dny
Geografické dny

Geografické dny

3. 5. 2023

Ve třech dnech jsme pro studenty 1. A a kvinty zorganizovali výuku zaměřenou na geografii. 

První den jsme se soustředili na praktické využití digitálních map a na získání základních dovedností pro orientaci v terénu pomocí azimutů a vrstevnic. Druhý den si studenti ověřili orientaci v terénu s pomocí GPS a seznámili se s geologickou výstavou na naší škole a v Týnském údolí. Poslední den jsme se věnovali geologii v údolí řeky Chvojnice. Za odborného doprovodu Stanislava Houzara jsme prozkoumali několik místních lokalit a vystoupili na hrad Levnov. Pro mnohé studenty to byl „horolezecký“ výkon a byli překvapeni, jak krásné lokality na Třebíčsku máme.

Karel Dobrovoný