Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2023Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z ČJ a M
Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z ČJ a M

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z ČJ a M

11. 1. 2023

Chcete si být při přijímacích zkouškách jisti? Přihlaste se na přípravu na přijímací zkoušky. 

Zájemci z 5. a 9. tříd mají možnost vyzkoušet si formu přijímacího řízení a způsoby vyplňování přijímacích testů.

Zveme vás na kurzy z ČJ a M v rozsahu dvou setkání pro každý předmět.

Kurzy se konají vždy od 15.00 do 16.30 h v budově školy. Cena kurzu (4 setkání) je 200 Kč. Částka se vybírá celá na 1. setkání. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace se kurzy budou konat zdarma online.

 

Zájemci o čtyřleté studium:   ČJ -  7. a 14. února 2023    M -  28. 2. a 7. 3. 2023

Zájemci o osmileté studium:

   M -

7. a 14. února 2023

  ČJ - 

28. 2. a 7. 3. 2023

Bližší informace podá Mgr. Antonín Zelený, zástupce ředitele - tel.: 561 207 112, mail: azeleny@kgtrebic.cz, který také přijímá přihlášky telefonicky, mailem nebo vyplněním tohoto přihlašovacího formuláře:

http://bit.ly/PKprihlaska