Katolické gymnázium Třebíč

„Hledejme cestu k sobě i k druhým“
Gympl roku 2019
Home Aktuality 2023Výsledky přijímacího řízení 2023 - po náhradním termínu
Výsledky přijímacího řízení 2023 - po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení 2023 - po náhradním termínu

18. 5. 2023

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu jsou zveřejněny v přiložených souborech a na dveřích hlavního vchodu do budovy školy.

Uchazeči najdou svoje výsledky pod registračním číslem, které bylo uvedeno na pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě zájmu odevzdali co nejdříve zápisové lístky. Lhůta pro odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů končí dne 1. 6. 2023. 

Postup přijímacího řízení je možno konzultovat na telefonu 734 482 097 s Ing. Matějkovou od 14 h.